paseizm

 
Słownik języka polskiego PWN
paseizm «przywiązanie do tradycyjnych obyczajów lub wzorców»
• paseistyczny • paseista
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego