perspektywa

Słownik języka polskiego PWN*

perspektywa
1. «rozległy widok»
2. «to, co się daje przewidywać w przyszłości»
3. «odległość w czasie umożliwiająca właściwą ocenę zdarzeń»
4. «punkt widzenia, z jakiego coś jest przedstawiane lub oceniane»
5. «przedstawienie trójwymiarowych przedmiotów na płaszczyźnie, tak aby patrzący na rysunek miał wrażenie głębi»
6. «metoda odwzorowania figury geometrycznej na płaszczyźnie za pomocą prostych rzutujących o wspólnym wierzchołku»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego