przyrost

Słownik języka polskiego PWN*

przyrost «zwiększenie się liczby czegoś; też: różnica między początkową a końcową wartością pewnej wzrastającej wielkości»
• przyrostowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nie wytworzyły przekonania o ostatecznym upadku systemu totalitarnego. Przeciwnie, dramatyczny przyrost wolności był z reguły lekceważony lub ignorowany, a zauważanie go…

 

…na ograniczenie eksportu. Spowoduje natomiast spowolnienie tempa inflacji, zahamowanie gwałtownego przyrostu rezerw dewizowych i skłoni przedsiębiorstwa eksportujące do obniżenia kosztów produkcji…

 

…Też tak uważaliśmy do czasu ogłoszenia dramatycznej informacji o ujemnym przyroście naturalnym w Polsce. W naszych głowach zagościła myśl, że nie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego