Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Trybuna
Nr: 09.06 (130)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2005
konkurencyjność polskiej gospodarki (chodzi głównie o opłacalność eksportu) . W opracowaniu na ten temat przedstawionym przez dr. Aleksandra Romanowskiego z Departamentu Analiz i Badań NBP starano się udowodnić, iż w perspektywie wieloletniej zmiana realnego, efektywnego kursu złotego nie będzie miała wpływu na ograniczenie eksportu. Spowoduje natomiast spowolnienie tempa inflacji, zahamowanie gwałtownego przyrostu rezerw dewizowych i skłoni przedsiębiorstwa eksportujące do obniżenia kosztów produkcji poprzez modernizację i restrukturyzację potencjału wytwórczego. Dr Romanowski przyznał jednak, że aprecjacja złotego (jego umocnienie w stosunku do pięciu walut zachodnich) może przejściowo ograniczyć eksport towarów o niskim poziomie technologicznym, zwłaszcza w tych branżach, w których na międzynarodowych rynkach istnieje
konkurencyjność polskiej gospodarki (chodzi głównie o opłacalność eksportu) . W opracowaniu na ten temat przedstawionym przez dr. Aleksandra Romanowskiego z Departamentu Analiz i Badań NBP starano się udowodnić, iż w perspektywie wieloletniej zmiana realnego, efektywnego kursu złotego nie będzie miała wpływu na ograniczenie eksportu. Spowoduje natomiast spowolnienie tempa inflacji, zahamowanie gwałtownego przyrostu rezerw dewizowych i skłoni przedsiębiorstwa eksportujące do obniżenia kosztów produkcji poprzez modernizację i restrukturyzację potencjału wytwórczego. Dr Romanowski przyznał jednak, że aprecjacja złotego (jego umocnienie w stosunku do pięciu walut zachodnich) może przejściowo ograniczyć eksport towarów o niskim poziomie technologicznym, zwłaszcza w tych branżach, w których na międzynarodowych rynkach istnieje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego