rada pedagogiczna

 
Słownik języka polskiego PWN
rada pedagogiczna «wszyscy nauczyciele jednej szkoły, decydujący wspólnie o ocenach i promocji uczniów, rozwiązujący problemy wychowawcze i dyscyplinarne; też: posiedzenie takiego zespołu»
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

podpisaną od pierwszego września, no, ale pani mnie zaprosiła na radę pedagogiczną. To zawsze się zaczyna parę dni wcześniej, trzydziestego pierwszego... No

 

imprezą.
* FAZA 1 – KONCEPCJA
* Inicjatywa – opracowanie pomysłu
* Wprowadzenie tematu na
Radę Pedagogiczną – opracowanie koncepcji ogólnej
* Sondaż możliwości – zbudowanie szkieletu terminarza
* Narady koordynacyjne

 

ludzie, a zaraz potem zwolniono uczniów, bo zwołano nadzwyczajną konferencję Rady Pedagogicznej. Wprawdzie ona, jako przewodnicząca samorządu była zdania, że trzeba również

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego