roszczeniowy

Słownik języka polskiego PWN*

roszczeniowy
1. «wyrażający się w nieuzasadnionych lub nadmiernych żądaniach»
2. «odnoszący się do roszczeń prawnych»

• roszczeniowo
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…rządzących słyszymy wtedy o spadku po dawnym ustroju: o nawykach roszczeniowych i wyuczonej bezradności, czyli postawach, które nie rokują sukcesu w…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego