skala

Słownik języka polskiego PWN*

skala
1. «zbiór kolejnych liczb używany do mierzenia i porównywania jakichś wielkości»
2. «podziałka na przyrządach pomiarowych i innych aparatach, służąca do odczytywania wartości mierzonej wielkości»
3. «ustalony stosunek zmniejszania się lub zwiększania rysunku, mapy, modelu w porównaniu z rozmiarami przedmiotu rzeczywistego»
4. «układ dźwięków uszeregowanych według wysokości, o ustalonych odległościach między poszczególnymi stopniami, właściwy muzyce jakiejś epoki lub kultury»
5. «zakres dźwięków, którymi rozporządza jakiś instrument lub rodzaj głosu»
6. «wielkość lub zakres jakiegoś zjawiska»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego