spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Słownik języka polskiego PWN*

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «spółka, w której odpowiedzialność finansowa wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich wkładów»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zrzeszeń osób i kapitałów:
– spółki jawne,
– spółki komandytowe,
– spółki akcyjne,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki ciche,
– spółki na udziały w konkretnych poczynaniach,
– spółki joint…

 

…wskazanych w art. 17.

DZIAŁ XIII.
Przekształcenie spółki akcyjnej i
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 491. Przekształcenie spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością…

 

…najmniej dwie trzecie części nominalnego kapitału akcyjnego; 4) kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższy od kapitału akcyjnego spółki akcyjnej; 5…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego