gabinetu

Słownik języka polskiego PWN*

rekonstrukcja gabinetu, rządu «zmiana w składzie rządu»
gabinet
1. «pokój przeznaczony do pracy umysłowej; też: komplet mebli stanowiący wyposażenie takiego pokoju»
2. «pomieszczenie przeznaczone do specjalnej pracy zawodowej lub naukowej; też: wyposażenie takiego pomieszczenia»
3. «pomieszczenie, w którym umieszczono zbiór eksponatów, okazów itp.»
4. «zespół członków rządu»
5. «odosobniony pokój w restauracji»

• gabinetowy • gabinecik
gabinet figur woskowych «muzeum, w którym można oglądać woskowe figury wyobrażające znane osoby»
gabinet luster «w lunaparku: pomieszczenie wyposażone w specjalne lustra, zniekształcające ludzkie postacie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego