gamma

Słownik języka polskiego PWN*

gamma «nazwa trzeciej litery alfabetu greckiego Γ, γ»
błyszczka jarzynówka, błyszczka gamma «drobny motyl z jasnym znakiem gamma na przednich skrzydłach»
gamma-globulina «preparat zawierający globuliny osocza krwi ludzkiej»
promieniowanie gamma «krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne emitowane m.in. przy wybuchu bomby atomowej»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego