gar

Słownik języka polskiego PWN*

gar
1. pot. «duży garnek; też: zawartość takiego naczynia»
2. «część wielkiego pieca hutniczego, w której gromadzi się roztopiona surówka»
gary pogard. «prace domowe, zwłaszcza gotowanie posiłków»
gara I
1. «lina umocowana przy końcu rei, służąca do obracania rei w płaszczyźnie poziomej»
2. «bieg statku, gdy wiatr dmie z boku w żagle»
gara II
1. «rośnięcie ciasta»
2. środ. zob. garownia.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego