moment

Słownik języka polskiego PWN*

moment
1. «bardzo krótki odcinek czasu»
2. «pewien odcinek czasu wyodrębniony ze względu na ważne wydarzenia»
3. «fragment czegoś, co ma jakiś przebieg w czasie»
4. «wielkość stosowana w mechanice bryły»

• momencik
moment bezwładności «wielkość charakteryzująca bezwładność ciała lub układu ciał wykonujących ruch obrotowy»
moment fizjologiczny «czas, który upływa między bodźcem a reakcją zmysłu»
moment magnetyczny «wielkość wektorowa określająca oddziaływanie substancji lub cząstki z polem magnetycznym»
moment musical [wym. momã miuz-ikal] «krótki, instrumentalny, liryczny utwór muzyczny charakterystyczny dla epoki romantyzmu»
moment pędu «wielkość wektorowa charakteryzująca krzywoliniowy ruch ciała»
moment siły «wielkość wektorowa obliczana jako iloczyn siły i wektora wodzącego, poprowadzonego od punktu, względem którego odbywa się obrót, do punktu przyłożenia siły»
momentami «co pewien czas, od czasu do czasu»
momenty żart. «sceny erotyczne w filmie lub w powieści»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego