odosobniony

Słownik języka polskiego PWN*

odosobniony
1. «znajdujący się na uboczu»
2. «rzadki, wyjątkowy»
odosobnićodosabniać, odosobniać «odizolować kogoś albo coś od otoczenia»
odosobnienie «stan odseparowania się od innych ludzi lub od otoczenia»
odosobnić sięodosabniać się, odosobniać się «odizolować się od otoczenia»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego