odosobniony

Słownik języka polskiego PWN*

odosobniony
1. «znajdujący się na uboczu»
2. «rzadki, wyjątkowy»
odosobnićodosabniać, odosobniać «odizolować kogoś albo coś od otoczenia»
odosobnienie «stan odseparowania się od innych ludzi lub od otoczenia»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego