odosobnienie

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•osob•nić -nię, -nią; -nij•cie
od•osob•niony; -b•nieni

Słownik języka polskiego PWN

odosobnienie «stan odseparowania się od innych ludzi lub od otoczenia»
odosobnićodosabniać, odosobniać «odizolować kogoś albo coś od otoczenia»
odosobniony
1. «znajdujący się na uboczu»
2. «rzadki, wyjątkowy»
odosobnić sięodosabniać się, odosobniać się «odizolować się od otoczenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Chutor
27.07.2017
Ostatnio zainteresowało mnie słowo chutor, czy mogę prosić o przedstawienie etymologii tego słowa? Wiem, co znaczy, zastanawia mnie jednak, skąd się wzięło w języku polskim.
Serdecznie pozdrawiam
Gosia
dlaczego Rzym, a nie Roma?
28.11.2007
Jak doszło do tego, że w języku polskim (i podobnie w innych językach słowiańskich) oryginalna nazwa Roma przekształciła się w Rzym?
Z poważaniem,
Piotr
bluszczu, ale Bluszcza
14.12.2009
Kontrowersje w gronie znajomych wzbudziła ostatnio forma dopełniacza tworzona od tytułu czasopisma Bluszcz. Słownik ortograficzny dopuszcza tylko formę bluszczu, ale w odniesieniu do nazwy rośliny. Czy ta reguła ma zastosowanie również w przypadku tytułu czasopisma? Przyznam, że moje odczucie się temu sprzeciwia. Czy mogę mu zaufać i prosić w kiosku o kolejny numer Bluszcza, a nie Bluszczu?
Serdecznie pozdrawiam,
Piotr

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... badając siebie, ciesząc się bez końca najpierwszymi wrażeniami. W swoim odosobnieniu nie czuła się samotna; przeciwnie - nie mogła nadążyć odpowiadać na...
  • ... skarbnik Białołęki Renata Godlewska. I nie jest w tym sądzie odosobniona. - Każda gmina ma swoje potrzeby i określa priorytety na miarę...
  • ... jest wstrętną jemiołą wysysającą możliwości aktorskie jej żywiciela.
    Nie jestem
    odosobniony jako żywiciel tremy. Znam wybitnych artystów, którzy wspaniale opanowali tremę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego