paca

Słownik języka polskiego PWN*

paca «ręczne narzędzie murarskie służące do nakładania i rozprowadzania zaprawy, gipsu itp.»
pac pot. «dźwięk spowodowany lekkim uderzeniem czegoś w coś lub o coś»
pace «za pozwoleniem, z całym szacunkiem – zapowiedź wyrażenia zastrzeżeń albo poglądu przeciwnego»
requiescat in pace «niech odpoczywa w pokoju – zwrot używany w katolickich obrzędach pogrzebowych, umieszczany też na nagrobkach»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego