pak

Słownik języka polskiego PWN*

pak I «twarda, czarna masa będąca pozostałością po oddestylowaniu ciekłych frakcji smoły węglowej, używana m.in. jako lepiszcze i do izolacji»
• pakowy
pak II «wieloletnia kra lodowa na obszarach mórz polarnych»
pace «za pozwoleniem, z całym szacunkiem – zapowiedź wyrażenia zastrzeżeń albo poglądu przeciwnego»
paka I
1. «skrzynia z desek lub dykty służąca do pakowania różnych przedmiotów»
2. pot. «duża paczka»
3. pot. «duże, zgrane towarzystwo»
4. pot. «areszt, więzienie»
paka II «gryzoń roślinożerny żyjący w tropikalnych lasach Ameryki»
requiescat in pace «niech odpoczywa w pokoju – zwrot używany w katolickich obrzędach pogrzebowych, umieszczany też na nagrobkach»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego