towarzystwo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

towarzy•stwo -twie; -tw: towarzystwo naukowe, ale: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Jezusowe ,
Pol•skie Towarzy•stwo Turystycz•no-Krajo•znaw•cze Pol•skiego Towarzy•stwa Turystycz•no-Krajo•znaw•czego (skrót: PTTK)
Pol•skie Towarzy•stwo Wydaw•ców Książek Pol•skiego Towarzy•stwa Wydaw•ców Książek (skrót: PTWK)

Słownik języka polskiego PWN*

towarzystwo
1. «czyjaś obecność przy kimś»
2. «grono osób zaprzyjaźnionych lub grupa osób (też: jedna osoba) stanowiąca czyjeś najbliższe otoczenie»
3. «organizacja, stowarzyszenie, zgrupowanie ludzi mających wspólne cele; też: spółka handlowa, przemysłowa»
4. «elita, salony»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego