tkliwy

 
Słownik języka polskiego PWN
tkliwy
1. «czuły, serdeczny»
2. «będący wyrazem czułości, serdeczności, delikatności, miłości»
3. «w odniesieniu do niektórych narządów wewnętrznych: wrażliwy»

• tkliwie • tkliwość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego