uprawa

Słownik języka polskiego PWN*

uprawa
1. «przygotowanie gleby pod zasiew lub sadzenie roślin»
2. «cykl zabiegów od zasiewu lub zasadzenia rośliny do momentu zbioru»
3. «rośliny uprawiane na jakimś terenie w celach użytkowych; też: teren uprawy tych roślin»

• uprawowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego