uprawa

Wielki słownik ortograficzny PWN

u•prawa -rawie, -rawę; -raw

Słownik języka polskiego PWN

uprawa
1. «przygotowanie gleby pod zasiew lub sadzenie roślin»
2. «cykl zabiegów od zasiewu lub zasadzenia rośliny do momentu zbioru»
3. «rośliny uprawiane na jakimś terenie w celach użytkowych; też: teren uprawy tych roślin»

• uprawowy
uprawa lasu «sposób sztucznego odnowienia lasu przez zasiew nasion lub sadzenie sadzonek»
uprawa leśna «młody drzewostan powstały ze sztucznego odnowienia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego