vis comica

Słownik języka polskiego PWN*

vis comica [wym. wis komika] «zdolność pobudzania innych do śmiechu»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego