wiersz wolny, nieregularny

Słownik języka polskiego PWN*

wiersz wolny, nieregularny «wiersz o budowie rytmicznej nieopartej na żadnym ustalonym schemacie wersyfikacyjnym»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego