wykolejenie

Słownik języka polskiego PWN*

wykolejenie
1. «odstępstwo od norm współżycia społecznego»
2. «odstępstwo od jakiejś normy, np. językowej»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…czytaliby, wszyscy! Jak o tamtych chłopcach, którzy ocalili
pociąg przed
wykolejeniem. A Zenek o to nie dba, nie zależy mu!... Serce…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego