ówczesny

Wielki słownik ortograficzny PWN

ów•czes•ny; -cześ•ni

Słownik języka polskiego PWN

ówczesny «istniejący w czasach, o których była mowa»
• ówcześnie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

sejm i Sejm
12.04.2010
Szanowni Państwo,
niejasną dla mnie kwestią są reguły użycia wielkiej lub małej litery w wyrazie sejm. WSO różnicuje je według rodzaju zastosowania (nazwa własna – litera duża, nazwa pospolita – litera mała). Ale czy w zdaniu „Ówczesny sejm zajmował się tymi problemami” (przykład z WSO) nie mamy do czynienia z nazwą własną – konkretną izbą konkretnego parlamentu?
Świątecznie pozdrawiam,
Piotr Sanetra
conditio czy condicio?
4.07.2003
Szanowni Państwo,
proszę o wyjaśnienie, która z łacińskich form oznaczających warunek konieczny jest poprawna: conditio sine qua non (taką pisownię znaleźć można w Nowym leksykonie PWN) czy condicio sine qua non (wersja przyjęta w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN). A może obie są poprawne?
Podobne wątpliwości budzi pisownia słowa condicionalis (wg Wielkiego słownika wyrazów obcych PWN) i conditionalis (wg Wielkiego słownika ortograficznego PWN) – czy również tutaj obie formy są poprawne i mamy po prostu do czynienia z „ewolucją” w zakresie filologii klasycznej (w różnych słownikach łacińsko-polskich na określenie polskiego warunku znalazłem obie formy: conditio i condicio). Jeśli poprawne są obie formy, może warto by to w kolejnych wydaniach słowników odnotować?
Z pozdrowieniami
Stanisław Danecki
dialekty lechickie
2.01.2008
Szanowni Państwo,
czy w średniowieczu Słowianie mieszkający w Meklemburgii, na Pomorzu Szczecińskim i na Rugi mówili dialektami polskimi? W odniesieniu do tych dialektów spotkałem się z nazwą dialekty lechickie. Czy oznacza to:
a) dialekty polskie nazwane nieco inaczej z przyczyn pozajęzykowych (inne losy polityczne, wczesna germanizacja itp.)?
b) inny, odrębny od polskiego język, bardziej jednak podobny do polskiego niż np. czeski czy słowacki?

Serdecznie pozdrawiam
Filip Cerkaski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na Litwie - jak niektórzy nazwali nagłe i nieoczekiwane pojawienie się ówczesnego wicepremiera Goryszewskiego, który forsując kordony pojawił się podczas mszy Jana...
  • ... środków.
    W sprawę pozyskania karetki reanimacyjnej dla straży zaangażował się
    ówczesny Komendant Rejonowy PSP w Nowym Targu, st. kpt. Józef Galica...
  • ... 22 roku swego życia wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Jak wielu ówczesnych emigrantów z Polski, osiadł blisko portu, do którego dotarł statkiem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego