łagodny

Słownik języka polskiego PWN*

łagodny
1. «charakteryzujący się dobrocią lub wyrozumiałością; też: wyrażający dobroć, wyrozumiałość»
2. «nienacechowany surowością»
3. «pozbawiony silnych kontrastów»
4. «niepowodujący gwałtownych reakcji chemicznych»

• łagodnie • łagodność • łagodniutki • łagodniutko
nowotwór niezłośliwy, łagodny «guz powoli rosnący, nieniszczący otaczających tkanek i niepowodujący przerzutów»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego