ślepnąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ślep•nąć -p•nę, -p•niesz, -p•ną; -p•nął a. -pł, -p•ła, -p•li
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego