świąteczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wiel•ka Or•kiestra Świątecz•nej Pomocy Wiel•kiej Or•kiestrze Świątecz•nej Pomocy, Wiel•ką Or•kiestrę Świątecz•nej Pomocy (skrót: WOŚP)

Słownik języka polskiego PWN*

świąteczny
1. «związany z określonym świętem»
2. «przypadający w święto»
3. «używany podczas święta lub przeznaczony na święto»
4. «uroczysty, podniosły»

• świątecznie
dzień świąteczny «niedziela lub dzień, w którym przypada jakieś święto»
ferie świąteczne «ferie szkolne w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego