światoburca

Słownik języka polskiego PWN*

światoburca «ten, kto burzy ustalony porządek świata»
• światoburczy • światoburczo

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego