Żyd

Wielki słownik ortograficzny PWN

Żyd (członek narodu żydowskiego) -dzie; -dzi, -dów ,
żyd (wyznawca judaizmu) -dzie; -dzi, -dów ,
żyd. (= żydowski)

Słownik języka polskiego PWN

żyd
1. «wyznawca judaizmu»
2. obraźl. «człowiek skąpy i chciwy»

• żydowski • żydowskość • żydówka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

żyd i Żyd
1.10.2013
Dzień dobry,
chciałabym zadać pytanie dotyczące rozróżnienia pisowni na Żyd (członek narodu żydowskiego) i żyd (wyznawca judaizmu). Wyznawca judaizmu musi być jednocześnie członkiem narodu żydowskiego. Czy np. zdanie: „Dochodziły do nas wieści, że władze wojskowe są wrogo usposobione względem żydów” jest poprawne? Nie wiadomo, czy owe władze prześladują tylko wyznawców judaizmu, a np. spolonizowanych Żydów już nie. Jak praktycznie rozwiązywać problem takiego zapisu?
Żyd i Żydek
15.01.2007
Dzień dobry,
chciałbym zapytać, czy można uznać, iż słowa Żyd lub Żydek są w języku polskim nacechowane pejoratywnie. Czy obraźliwe będzie powiedzenie, że ktoś jest Żydem (np. „Ty Żydzie”, funkcjonują też przecież zwroty takie, jak żydowski procent)? Czy też powiedzenia o Żydach – Żydki sugeruje nastawienie osoby posługującej się tym zwrotem? Z góry dziękuję za odpowiedź w tej delikatnej i trudnej kwestii.
krzyczeć, jakby się miał Żyd urodzić
1.11.2013
Szanowni Eksperci,
w jednym z opowiadań Marka Hłaski spotkałem się z powiedzeniem krzyczeć, jakby się miał Żyd urodzić. Skąd się ono wzięło?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... bo ta w jego opinii gloryfikowała antysemityzm, terror i zabije Żydów. Izrael zażądał usunięcia eksponatu z muzeum, grożąc zbojkotowaniem konferencji na...
 • ... jeden rok więzienia.
  (PAP)


  Prawie połowa zachodnich Europejczyków uważa, że
  Żydzi są im kulturowo obcy
  Nowe oblicze antysemityzmu

  27 stycznia - dzień...
 • ... Polsce, gdy chrześcijanie i Żydzi mieszkali długie wieki obok siebie, Żydzi znacznie lepiej znali świat chrześcijański niż chrześcijanie świat żydowski. Zawsze...

Encyklopedia PWN

początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
instytucja samorządowa, zał. 6 XI 1944 w Lublinie przez ZG ZPP, organizująca całokształt życia społ., gosp. i kult. Żydów w Polsce;
Rada Pomocy Żydom, kryptonim „Żegota”,
konspiracyjna organizacja społ., utworzona XII 1942 przy Delegaturze Rządu RP na Kraj w wyniku przekształcenia Tymczasowego Kom. Pomocy Żydom (kryptonim Kom. im. Konrada Żegoty), działającego od IX 1942 pod kierownictwem Z. Kossak-Szczuckiej;
Światowy Kongres Żydów, ang. World Jewish Congress,
utworzony 1936 w Genewie w celu reprezentowania interesów żydowskich na arenie międzynar.;
stowarzyszenie mniejszości żydowskiej w Polsce, zał. 1950 w Warszawie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego