Averroes

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Aver•roes Aver•roesa, o Aver•roesie a. Awerroes

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego