B

Wielki słownik ortograficzny PWN*

B (= bajt; bel; bor – pierwiastek chem.)
B. (= biernik)
b (= bar – jedn. fiz.; baria; barn; bit)

Słownik języka polskiego PWN*

B I «symbol jednostki pamięci bajt»
B II «symbol pierwiastka chemicznego bor»
b I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę b»
2. «spółgłoska dwuwargowa, dźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: drugi»
4. «obniżony o pół tonu dźwięk h»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego