CD-R

Wielki słownik ortograficzny PWN*

CD-R (= Compact Disc – Recordable – nagrywalna płyta kompaktowa) CD-R-u, CD-R-ze; CD-R-ów

Słownik języka polskiego PWN*

CD-R [wym. s-i-di-er a. ce-de-er] «płyta kompaktowa służąca do jednorazowego nagrania czegoś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego