D.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

D (cyfra rzymska = 500)
D. (= dopełniacz) a. dpn.
D. (= don – tytuł grzecznościowy) a. Dn.

Słownik języka polskiego PWN*

d
1. «litera oznaczająca spółgłoskę d»
2. «spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa, dźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: czwarty»
4. «drugi dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
A.D., AD «Anno Domini»
D I «cyfra rzymska odpowiadająca liczbie 500»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego