ETA

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ETA (= Euskadi Ta Askatasuna – Kraj Basków i Wolność) ET-y, Ecie, ET-ę a. ndm a. Eta
eta (litera alfabetu greckiego) ecie, etę
et (wykrzyknik) a. et!

Słownik języka polskiego PWN*

eta «nazwa litery greckiej H, η»
et «wykrzyknik wyrażający różne stany, uczucia»
eto- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z obyczajem, zwyczajem, określonym sposobem zachowania się»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego