pieniądze

Wielki słownik ortograficzny PWN

pieniądz -niądza; -niądze, -niędzy, -niędz•mi

Słownik języka polskiego PWN

pieniądze «majątek, zasoby pieniężne»
• pieniążki
podjąć pieniądze «pobrać pieniądze z banku, z kasy, z depozytu itp.»
zamrozić kapitał, pieniądze «ulokować kapitał w przedsięwzięciu nieprzynoszącym szybko korzyści i nie móc go wycofać»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego