et cetera

Wielki słownik ortograficzny PWN

et cetera (i tak dalej; skrót: etc.)

Słownik języka polskiego PWN

et cetera [wym. et cetera, et cetera] «i tak dalej»

Porady językowe

Łacińskie skróty w polskim tekście
20.03.2016
Chciałbym zapytać o poprawność stosowania łacińskich skrótów, takich jak etc., i.e, e.g., w tekstach oficjalnych, np. w pracy magisterskiej. Są to zwroty bardzo chętnie używane w anglojęzycznej literaturze naukowej; ciekawym, czy konsekwentne wyparcie ich polskich odpowiedników nie będzie odebrane negatywnie. Sama praca magisterska dotyczy nauk technicznych.

Pozdrawiam serdecznie
Mateusz Owczarczak
nazwiska Kameruńczyków
24.10.2012
Moje uszanowanie.
Mam kłopot z właściwą pisownią nazwisk kameruńskich. Oryginalne wersje nazwisk niektórych piłkarzy to M'Boma, M’Bami czy N’Do, ale widzę, że czasami występują takie zapisy, jak Mboma czy Nkoulou. Wiem, że np. SO spolszczył stolicę Czadu N’Djamena na Ndżamena. Czy przykład nazw geograficznych może odnosić się tak samo do nazwisk (czyli Mboma, Mbami et cetera)?
ściągnięte formy zaimków dzierżawczych
30.06.2015
Dzień dobry,
czy formy zaimków dzierżawczych mogą mieć opcjonalnie dwie formy, to jest: mojama, twojatwa, swojaswa, moją et cetera. Dla przykładu: „Wczoraj ujrzałem mą siostrę” lub „Opierając się na mej wiedzy...”, „Pozdrów swą żonę” – czy niniejsze zaimki dzierżawcze są błędne, czy stanowią może element regionalny, bowiem poza Mazowszem nie spotkałem się z takim użyciem, zaś sam jestem dzieckiem ziemi mazowieckiej.
Z wyrazami należnego szacunku
- K. W.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... władze uznały za osobistą obrazę.
  Inne filmy reżysera, na przykład "
  Et cetera", "Historia naturae" czy "Dziennik Leonarda", wypełnione są starymi rycinami i...
 • ... Bytu,
  piętnuje całę tę hołotę
  Platonów, Kantów, Demokrytów,
  Spinozów, Heglów
  et cetera,
  przy czym największe cięgi zbiera
  łotr nienawistny z małą bródką...
 • ... ogóle długo to potrwa, że będą go na bieżąco informować, et cetera. Mało brakowało, a uwierzyłby im.
  Kilkakrotnie w ciągu całego dnia...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego