Grabbe

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Grab•be: Christian Dietrich Grab•be, Christiana Dietricha Grab•bego (a. Grab•be), o Christianie Dietrichu Grab•bem (a. Grab•be)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego