Japonia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Japonia -nii, -nię; przym.: japoński
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego