Kabalewski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Kabalew•ski: Dymitr Kabalew•ski, Dymitra Kabalew•skiego, o Dymitrze Kabalew•skim

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego