Kabalewski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kabalew•ski: Dymitr Kabalew•ski, Dymitra Kabalew•skiego, o Dymitrze Kabalew•skim

Encyklopedia PWN

Kabalewski Dmitrij B., ur. 30 XII 1904, Petersburg, zm. 16 II 1987, Moskwa,
kompozytor rosyjski;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego