Krakiem

Wielki słownik ortograficzny PWN

Krak (legendarny założyciel Krakowa) -ka, -kiem a. Krakus
Kraków -kowa, -kowie; przym.: krakowski
Kraków-Płaszów Krakowa-Płaszowa, Krakowie-Płaszowie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego