Luzino

Wielki słownik ortograficzny PWN

Luzino -nie; przym.: luziński

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. pomor. (pow. wejherowski);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego