Madziar

Wielki słownik ortograficzny PWN

Madziar -ra, -rze; -rzy a. -rowie, -rów

Słownik języka polskiego PWN

Madziar
1. «przedstawiciel ludów ugrofińskich osiadłych w X w. na terenie dzisiejszych Węgier»
2. «Węgier»

• madziarski • Madziarka

Porady językowe

Węgier i Węgry
23.02.2004
Uprzejmie proszę o podanie etymologii słów Węgier, Węgry.
Serdecznie pozdrawiam.
Krzysztof Cybura

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... deklarzy w kraju i porównywano mnie do legendy dekla - Jurka Madziara. Widziałem kiedyś Madzia w akcji i śmiem twierdzić, że mimo...
 • ... Tu właśnie w IX w. Słowianie zbudowali swój Wysoki Gród. Madziarzy przejęli nazwę i tak powstał Visegrad, czyli Wyszehrad. Z murów...
 • ... wyjaśnienia okoliczności wypadku prowadzi komisariat policji w Tucznie.
  (PAP)  Świat  Madziarzy wolą Amerykanów

  Węgry Rząd węgierski postanowił z początkiem 2002 roku...

Encyklopedia PWN

lud ugrofiński, pierwotnie prawdopodobnie zamieszkujący tereny między Jez. Aralskim a Uralem;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego