Mikstat

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Miks•tat -atu, -acie; przym.: mikstacki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego