Odkupiciel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Odkupiciel (= Chrystus) Odkupiciela
od•kupiciel (wybawca, wyswobodziciel) -la; -le, -li

Słownik języka polskiego PWN*

odkupiciel
1. Odkupiciel «Chrystus»
2. podn. «zbawca»

• odkupicielski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego