Pacem in terris

Wielki słownik ortograficzny PWN

Encyklopedia PWN

Pacem in terris
[łac., ‘pokój na ziemi’],
encyklika Jana XXIII z 1963, poświęcona zagadnieniu utrzymania trwałego pokoju między narodami;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego