Pasja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pa•sja (namiętność; nabożeństwo; utwór muz.) -sji, -sję; -sji
pa•sja (męka Pańska – wydarzenie zbawcze) -sji, -sję, ale: Pasja wg św. Mateusza (tytuł utworu muz.)

Słownik języka polskiego PWN*

pasja
1. «wielkie zamiłowanie do czegoś»
2. «silny gniew»
3. «utwór muzyczny podobny do oratorium, oparty na ewangelicznym tekście o męce Chrystusa»
4. «nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozpamiętywaniu męki Chrystusa; też: ewangeliczny opis męki Chrystusa czytany podczas takiego nabożeństwa»
5. «w malarstwie, rzeźbie, misteriach: cykl scen przedstawiających mękę Chrystusa»

• pasyjny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego