R.I.P.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

R.I.P. (= requiescat in pace – niech spoczywa w pokoju)

Słownik języka polskiego PWN*

R.I.P. «requiescat in pace»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego