Rz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Rz (= List św. Pawła do Rzymian)
rz. (= rzeka)

Słownik języka polskiego PWN*

rz
1. «połączenie liter oznaczające spółgłoskę rz»
2. jęz. «spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa, dźwięczna, twarda»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego