Rz

Wielki słownik ortograficzny PWN

Rz (= List św. Pawła do Rzymian)
rz. (= rzeka)

Słownik języka polskiego PWN

rz
1. «połączenie liter oznaczające spółgłoskę rz»
2. jęz. «spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa, dźwięczna, twarda»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

rz

Porady językowe

rz i ż, u i ó w wymowie
8.01.2010
Szanowni Państwo!
Chciałbym wiedzieć, czy w dawnej polszczyźnie pary rz i ż oraz u i ó różniły się wymową.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
rz.-kat. lub rzym.-kat.
19.03.2020
Szanowni Państwo,
na jednym z forów internetowych padło stwierdzenie, że skrótowiec KrK stosowany jako Kościół Rzymskokatolicki jest błędny, niestety, rozwinięcie znalazłam tylko w Wikipedii, która nie jest źródłem oficjalnym. Czy takie zastosowanie skrótowca jest poprawne?

Z poważaniem
Agnieszka
Nie zlikwidujemy ch, rz, ó
4.10.2017
Dlaczego w języku polskim nie uproszczono niektórych powtarzających się liter skoro mają to samo brzmienie i w mowie nie sposób ich odróżnić od siebie?
Mam tutaj na myśli litery takie jak ż i rz, ó i u, ch i h. Z tego co kojarzę, w językach takich jak słowacki, czeski czy chorwacki nie występują takie rozróżnienia na dwa warianty tak samo brzmiącej i wymawianej litery. Uważam, że nie zaszkodziłoby to językowi polskiemu, a znacząco by pomogło młodszym pokoleniom oraz osobą z innych krajów nauczenia go.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Chereau. W 1999 r. nagrał płytę w duecie z Kayah. (RZ...
  • ... a spośród liderów rozłamowców był tylko Andrzej Celiński. Według informacji "Rz" podczas wielogodzinnej dyskusji, choć większość dyskutantów apelowała o zachowanie jedności...
  • ... spółkę, a agencja wniesie do niej aportem lotnisko.
    Z ustaleń "
    Rz" wynika, że jednym z udziałowców Gebora jest turecka spółka, a...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego