rzadkoskurcz

Wielki słownik ortograficzny PWN

rzad•ko•skurcz -r•czu; -r•cze, -r•czów

Słownik języka polskiego PWN

rzadkoskurcz «zwolniona czynność serca poniżej sześćdziesięciu skurczów na minutę»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego